Се фотографирале како сè да е во ред, иако околу нив се случувале катастрофи

Во денешно време, стана нормална појава брзо да се извади мобилниот телефон за да се фотографираат несекојдневни настани, но овие фотографии докажуваат дека некои луѓе многу чудно реагираат на катастрофи и опасни ситуации.