Баку 2017: Исламските игри за солидарност

Во изминатите 10 дена, во Баку - Азербејџан, 6.000 спортисти од 54 земји се натпреваруваа во 21 споротови за време на четвртото повторување на Исламските игри за солидарност.