Случајно пуштиле филм за возрасни за време на вечерните вести

Гледачите на временската прогноза останале во шок кога за време на вечерните вести ги виделе експлицитните сцени од филмот за возрасни на нивниот екран на локалната телевизија од Вашингтон.