Скопјани решаваат математичка задача - еве како оди тоа

Популарните "Мајк Шоу" направија една интересна анкета во скопскиот Градски трговски центар. Еве како одговараа граѓаните на задачата 8:2 (2*2).