Џуџесто морско коњче: Го има во две бои, живее на корал и на телото има израстоци во нијанса на домаќинот

Џуџестиот морски коњ е толку мал што никој не би знаел ништо за него, доколку не бил случајно откриен. Тоа е мал морски жител кој речиси и не се разликува од неговата околина, бидејќи е мал и склон кон совршена камуфлажа: џуџестиот морски коњ на Баргибант е откриен во 1969 година, на корал кој бил истражуван и бил првиот откриен вид на џуџести морски коњи.