Дал отказ на работа за да го пропатува светот додека ја уверува мајка си дека е добро - една година подоцна сѐ уште го прави тоа!

Дал отказ на работа за да го пропатува светот додека ја уверува мајка си дека е добро - една година подоцна сѐ уште го прави тоа!