Светот без луѓе

Колекција фотографии направени на тема "Светот без луѓе" снимени на повеќе локации низ светот кои асоцираат на оваа тема.